Senki ot istorii hotin

MaxLift Night

Така Хотин е самотен сред сегашните издънки на батути в Украйна, особено за присъстващите, които се събуждат с местния дракон. Родният замък, действително популяризиран особено във филмите и в четенето, в момента блести с пряка интензивност и походът по неговите бариери ще бъде значително пътуване за всеки от нас. Какъв е топосът на последното копие? Защо настоящият час на нашите бродници естествено е полезен за довеждането на настоящата ужасна крепост?Имението в Хотин е същата изключителна ротонда, в която просто непознати се прибират с непоколебимост. Тогава през 1621 и 1673 г. полската армия нанася бездънни поражения над турците, така че Хенрик Сенкевич поставя сегашното си положение сред такъв тласък. Въпреки това през 1812 г. Хотин се озова в стените на Полна, въпреки че днес той принадлежи на Украйна, местните пътешественици безкрайно полезно му носят своя миг. Какъв е резултатът? Настоящите офиси за езда, които се перригрират из Украйна, горещо отчитат посещение в Хотин в каталога на националните игри. Благодарение на съвременника, всеки от нас вероятно ще види настоящите сгради с местни очи, които в превратностите на класическата Полска република спечелиха правилната екстериорност.