Sertifikat 27001

Основни предположения на Европейската общност

Точен отговор на въпроса "какво е CE сертификат?" е свързано с решението на основните предположения за функционирането на Европейския съюз. Случва се основата за неговото прилагане да са три принципа: свободното движение на стоки, глави и пари. За да приложат горните принципи, държавите-членки на ЕС решиха да преодолеят всички трудности при вътреобщностната търговия и също така установиха обща политика в контакт с партньори извън ЕС. В резултат на това на пазара на Общността беше създадена зона за обмен, подобна на тази, която се прилага в мерките на една страна. Получихте я, ще посоча единния европейски пазар или общия пазар.

Европейски общ пазар и пускане на пазара

Една от най-богатите трудности в комбинация с търговията между държавите са националните изисквания за качество и безопасност на продуктите. Във всяка страна са били в сила различни модели и норми, които са били значително разпределени между различните страни. Продуцентът, който трябваше да продава песните си в нови страни, трябваше да отговаря на личните му изисквания. Като премахване на търговските бариери беше необходимо да се премахнат тези различия. Стандартите, съчетани с покупката на материали, не можеха да бъдат премахнати. Следователно, едно решение беше обединяването на ценности в цялата общност, благодарение на което търговията беше подчинена на тези еднакви изисквания.

На ранен етап беше направен опит за регулиране на законодателството на ЕС по отношение на специфичното качество на стоките и материалите. Такова решение беше изоставено с помощта за значително ниво на сложност и отнемащи време процеси.

Решение би било да се създаде опростен подход за техническо хармонизиране. Определени са основните изисквания за безопасност за дадени продуктови групи, които трябва да бъдат изпълнени преди пускането на продукта или продукта на единния европейски пазар.

Предприемачи извън ЕС, които възнамеряват да въведат артикул за покупка в търговски обект в Общността, например от Турция, трябва да направят продукта си в съответствие с регламентите и количествата на ЕС по отношение на качеството. Потвърждаването на този факт е тяхна отговорност.

Създадени са хармонизирани стандарти, благодарение на които предприемачите знаят какви основни изисквания трябва да бъдат изпълнени. Не е задължение да се посочват тези принципи. Предприемач, който по изключителна мярка докаже, че печалбите му се добавят към трафика на Community Square.

CE сертификат - декларация на производителя

Маркировката CE е толкова странна, колкото декларацията на производителя, че продуктът отговаря на строгите изисквания на информацията, която се занимава с него.Има страница със символи на декларацията на производителя или упълномощен представител. Той потвърждава, че продуктът е създаден в съответствие с първите изисквания, съдържащи се в директивите относно дадения продукт. Вероятно можете да живеете сами или няколко различни директиви.

Общностното право предвижда презумпция за съответствие и прилагане на минимални изисквания, комбинирани с безопасността по отношение на продукт, маркиран със СЕ.

Сертификатът CE се поставя върху изделието под естествена отговорност на производителя или упълномощен представител. Продължава, след като докаже, че продуктът отговаря на определени изисквания на директивата. За да се провери този факт, се провежда процедура за оценка на съответствието, последвана от добра проверка, последвана от декларация за съответствие. Процедурите за оценка на съответствието могат да бъдат различни по отношение на риска, който зависи от използването на даден продукт. Колкото по-сериозна е заплахата от използването на произведение и колкото по-сложна е, толкова повече процедури трябва да бъдат следвани от производителя или упълномощен представител. В отделни случаи е необходимо да се изпълнят изискванията на дори десетина стандарти на Общността.